Wat is een ongeval?
De arbeidsongeschiktheidsverzekering van VaninkomenVerzekerd.nl keert uit als je door een ongeval niet kunt werken. Jij bent verzekerd voor de lichamelijke aandoeningen die door het ongeval ontstaan. Als je hersteld bent van de lichamelijke aandoeningen maar er sprake blijft van een psychische aandoening, dan is dat laatste niet verzekerd.

Een ongeval is:

 • Een onverwachte gebeurtenis die er toe leidt dat je letsel oploopt door een geweld van buitenaf
 • Spoedeisende vergiftiging
 • Besmetting of vergiftiging door een val in het water of andere stof
 • Verergering van letsel door medische handelingen na een ongeval
 • Wondinfectie door een ongeval
 • Bloedvergiftiging door een ongeval
 • Letsel door
  ◦    Verstikking
  ◦    Verdrinking
  ◦    Zonnesteek
  ◦    Bevriezing
  ◦    Verbranding
  ◦    Bijtende stoffen
  ◦    Bliksem of andere elektrische ontlading
  ◦    Uitputting, verhongering, dorst of zonnebrand na een ramp

Uitsluitingen
Er is geen dekking als je arbeidsongeschikt wordt door:

 • Geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen. Als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een arts en je je aan de gebruiksaanwijzing hebt gehouden is de uitsluiting niet van toepassing
 • Teveel alcoholgebruik (> 0,8 promille of > 350 ugl)
 • (Post-)whiplash
 • (Post-)commotioneel syndroom
 • Bekkeninstabiliteit