Dekking/verzekering

Een ongeval is een onverwachte gebeurtenis, een vorm van ‘geweld’ van buitenaf, waardoor je verwondingen oploopt. Een verkeersongeluk of een val bijvoorbeeld. Of een sportongeval. Maar ook: letsel door verstikking, een zonnesteek of bijvoorbeeld bijtende stoffen. De ongevallen arbeidsongeschiktheidsverzekering van VaninkomenVerzekerd.nl keert uit als je door een ongeval niet kunt werken. Je bent verzekerd voor de lichamelijke aandoeningen die door het ongeval ontstaan. Als je hersteld bent van de lichamelijke aandoeningen maar er sprake blijft van een psychische aandoening, dan is dat laatste niet verzekerd.

Een ongeval is:

 • Een onverwachte gebeurtenis die er toe leidt dat je letsel oploopt door een geweld van buitenaf
 • Spoedeisende vergiftiging
 • Besmetting of vergiftiging door een val in het water of andere stof
 • Verergering van letsel door medische handelingen na een ongeval
 • Wondinfectie door een ongeval
 • Bloedvergiftiging door een ongeval
 • Letsel door Verstikking, Verdrinking, Zonnesteek, Bevriezing, Verbranding, Bijtende stoffen, Bliksem of andere elektrische ontlading, Uitputting, verhongering, dorst of zonnebrand na een ramp

Hierdoor kun je het verzekerd bedrag kiezen dat het beste past bij je financiële situatie.

Ja, wel of niet werkgerelateerd, dat maakt voor de Ongevallen AOV voor ZZP’ers niet uit. Dus ook tijdens vakantie, reizen en sporten. Overal ter wereld, 24 uren per dag, 365 dagen per jaar.
% Arbeidsongeschikt Uitkering
0 tot 25% 0%
25 tot 35% 30% van het verzekerd bedrag
35 tot 45% 40% van het verzekerd bedrag
45 tot 55% 50% van het verzekerd bedrag
55 tot 65% 60% van het verzekerd bedrag
65 tot 80% 75% van het verzekerd bedrag
80 tot 100% 100% van het verzekerd bedrag
  Voorbeeld: stel dat je door een val met de fiets je werkzaamheden niet kunt uitvoeren. Bij een vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid van 57% ontvang je dan een uitkering van 60% van het verzekerd bedrag. Als je voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, ontvang je een uitkering van 100% van het verzekerd bedrag.
Als het arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 25% bedraagt, de eindleeftijd van de polis is bereikt of bij eerder overlijden.
De polis eindigt op je 67ste of op de maximale eindleeftijd die bij je beroep hoort.
De contractduur voor de Ongevallen AOV voor ZZP’ers is een jaar. Na dit jaar wordt je verzekering ieder jaar automatisch met een jaar verlengd.
Ja, na één jaar. Vanaf dat moment kun je de verzekering per dag opzeggen. Een maand na de opzegging stopt je verzekering.
Nee, er volgt geen uitkering na overlijden.
Het beste neem je contact op met info@vaninkomenverzekerd.nl Wanneer je alvast aangeeft wat je wensen zijn, dan komen we snel bij je terug met een passend aanbod.

Uitsluitingen

Er is geen dekking als je arbeidsongeschikt wordt door:
 • Geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen. Als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een arts en je je aan de gebruiksaanwijzing hebt gehouden is de uitsluiting niet van toepassing.
 • Teveel alcoholgebruik (> 0,8 promille of > 350 ugl)
 • (Post-)whiplash
 • (Post-)commotioneel syndroom
 • Bekkeninstabiliteit
De bedenktijd is 14 dagen.
Kan ik het verzekerd bedrag verhogen zonder medische vragen te beantwoorden? Dat kan. Je mag het verzekerd bedrag jaarlijks met 10% verhogen op de datum dat het contract jaarlijks wordt verlengd  verlengen. Je mag de  verzekering verhogen zonder medische vragen te beantwoorden als:
 • je jonger bent dan 55 jaar;
 • je in de zes maanden voor de verhogingsdatum volledig arbeidsgeschikt was;
 • totaal verzekerd bedrag inclusief de verhoging niet meer is dan - 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar en maximaal  € 125.000,- per jaar.Je mag het verzekerd bedrag altijd verlagen. Hierbij moet je rekening houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500,- per jaar

Premie

De Ongevallen AOV voor ZZP’ers keert alleen uit na een ongeval. We geven geen advies en je hoeft niet medisch gekeurd te worden.
Ja, de premie is bruto én fiscaal aftrekbaar. Daarvoor moet je de premie als aftrekpost aangeven bij de belastingdienst.
De premie is afhankelijk van je beroep, leeftijd en het gekozen verzekerd bedrag.
De premie inclusief de servicekosten wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Als de premie niet is betaald, is er ook geen verzekeringsdekking.
De premie wordt tijdens de looptijd niet verhoogd doordat je ouder wordt.

Wijzigingen

Als je het verzekerd bedrag wilt aanpassen, kun je dit aan ons doorgeven: klik hier. Als je een bedrag wilt verzekeren hoger dan € 24.000, dan hebben wij jouw financiële gegevens van de afgelopen drie jaar nodig. Deze kun je o.v.v. je naam en het polisnummer sturen naar info@vaninkomenverzekerd.nl.
Je kunt een wijziging doorgeven via de website. Klik hier.
Je kunt een wijziging doorgeven via de website. Klik hier.

Arbeidsongeschikt

Je kunt de melding doorgeven via het meldingsformulier op onze website. Klik hier.
De uitkering is bruto maar je ontvangt een netto-uitkering. Dit betekent dat de inkomstenbelasting direct wordt ingehouden volgens de Groene Maandtabel Loonbelasting van de Belastingdienst. Dit wordt bij de jaarlijkse belastingaangifte weer verrekend. De uitkering is dus een netto (lager) bedrag.
Je ontvangt de uitkering tot maximaal de verzekerde eindleeftijd. Ben je minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan stopt de uitkering.
De uitkering start na de eigen risico termijn van 14 kalenderdagen.
Kun je na een ongeval deels of helemaal niet meer werken? Dan keert de Ongevallen AOV voor ZZP’ers na 14 dagen, maandelijks uit. De hoogte is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en duurt tot maximaal de eindleeftijd.
Het medisch dossier is alleen toegankelijk voor de medisch adviseur die jouw dossier behandelt. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat de medisch adviseur één of meer behandelaars inschakelt, zoals de re-integratiebegeleider, arbeidsdeskundige, medisch adviseur van een herverzekeringsmaatschappij of andere specialisten.

Kosten

Doorlopend beheer
 • De polis wordt door ons gecontroleerd.
 • Wij verzorgen de maandelijkse incasso van je premie.
 • Je krijgt de beschikking over je eigen digitale polismap.
 • Als je vragen hebt, kun je bij ons terecht.
 • Bij wettelijke aanpassingen informeren wij je over de gevolgen.
 • Wij verwerken wijzigingen die je aan ons doorgeeft.
Schade
 • Bij een ongeval geven wij de melding door aan de verzekeraar.
 • Wij houden de voortgang in het dossier voor je in de gaten.
 • Als je vragen hebt, kun je bij ons terecht.
 • De uitkeringsbedragen worden door ons gecontroleerd.
Tweejaarlijks
 • Toetsen wij of de polis aansluit bij jouw inkomen.
 • Vragen wij of je werkzaamheden nog steeds dezelfde zijn.
 • Informeren we de verzekeraar over wijzigingen.

Afsluiten van de verzekering

Nee. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering keert alleen uit na een ongeval en heeft dus niets te maken met je gezondheid.
Nee, dat is niet nodig. Na twee jaar sturen wij een inkomensopgaveformulier. Indien nodig wordt het verzekerd bedrag verlaagd naar maximaal 80% van je inkomen. Klik hier voor de inkomensclausule.
Dat betekent dat wij niet over de verzekering adviseren. Je bepaalt zelf of het product bij je past. Daarvoor stellen we bij het afsluiten een aantal vragen (kennis- en ervaringstoets).
Niet alle beroepen kunnen verzekerd worden. Misschien zijn er toch mogelijkheden. Vul dit formulier in met opgaaf van je beroep, werkzaamheden en urenverdeling (% fysieke werkzaamheden; % administratief; % verkoop, toezicht/leidinggeven). Wij zullen dan proberen een passend voorstel voor je te maken.
De gebruikelijke Ongevallen AOV’s voor ZZP’ers, ondernemers en DGA’s zijn duur. Zeker voor ZZP’ers met een gemiddeld inkomen. Dat komt mede doordat die ook uitkeren bij lichamelijke of psychische ziekte. Zoals de productnaam al zegt, keert de Ongevallen AOV voor ZZP’ers alleen uit na een ongeval.